Connect with us

Actualitate

Unitățile de cult trebuie să se înscrie într-un registru special, la ANAF, pentru a beneficia de deduceri fiscale

Published

on

Potrivit prevederilor Codului fiscal aşa cum au fost acestea modificate prin Legea nr. 30/2019, sponsorizările efectuate de plătitorii de impozit pe profit şi de impozit pe veniturile microîntreprinderilor către ONG-uri sau unităţi de cult, începând cu data de 1 aprilie 2019, vor putea fi scăzute de acestea din impozitele datorate, în anumite limite, doar dacă beneficiarii sumelor sunt înscrişi în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
În mod similar, persoanele fizice vor putea redirecţiona 3,5% din impozitul datorat pe veniturile din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, salarii, pensii sau cedarea folosinţei bunurilor, către ONG-uri sau unităţi de cult, începând cu data de 1 aprilie 2019, doar dacă beneficiarii sumelor sunt înscrişi în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
Registrul se organizează de ANAF, este public şi se afişează pe site-ul ANAF (www.anaf.ro). Înscrierea în registru se realizează pe baza solicitării entităţii, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiţii:
a) desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere;
b) şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege;
c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;
e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.
Înscrierea în registru se solicită prin depunerea Formularului 163 “Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”. Cererea se completează cu ajutorul aplicaţiei informatice afişată pe site-ul ANAF şi se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
Împreună cu cererea, entitatea/unitatea de cult depune şi certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale locale, în a căror evidenţă aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe locale.
Cererea se soluţionează în termen de 10 zile de la depunere, de către compartimentul cu atribuţii în gestiunea registrului contribuabililor şi declaraţiilor fiscale din cadrul organului fiscal competent în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată entitatea/unitatea de cult.
Baza legală: Ordinul preşedintelui ANAF nr. 819 din 19 martie 2019 pentru aprobarea procedurii privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum şi modelului şi conţinutului unor formulare (Monitorul Oficial nr. 223 din 22 martie 2019).

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

Veniturile din surse neidentificabile, impozitate din iulie cu 70%

Published

on

Din iulie 2024, organele fiscale pot emite decizii de impunere prin care să impoziteze cu 70%, față de doar 16% acum, veniturile din surse neidentificabile. (mai mult…)

Continue Reading

Actualitate

Primăria Orbeasca, văzută ca sursă de ,, combinații,,?

Published

on

Un om de afaceri, din Lăceni, așa cum este cunoscut Marian Necșuțu, candidează la primăria Orbeasca. (mai mult…)

Continue Reading

Actualitate

La 14 Mai, Județul Teleorman aniversează 583 de ani de la prima sa atestare documentară

Published

on

Cu această ocazie, Consiliul Județean Teleorman invită toți cetățenii județului să participe la manifestările consacrate sărbătoririi Zilei Județului Teleorman, în perioada 11-14 mai. (mai mult…)

Continue Reading

Cele mai citite