Connect with us
Publicitate Electorala

Actualitate

Nemulțumirile dascălilor din Teleorman

Published

on

După acțiunea de protest desfășurată ieri, la Alexandria, de sindicaliștii din învățământul preuniversitar, Sindicatul Spiru Haret Teleorman a depus  un memoriu, la Prefectură, în care își  prezintă revendicările.

“1 – Renunțarea de către Ministerul Educației Naționale la intenția de a diminua dreptul la concediul de odihnă anual al directorilor de unități de învățământ.
Prin Legea nr. 153/2017, legea salarizării personalului din fonduri publice, actualul guvern a dispus plata și către salariații invățământului romanesc a unui nou drept, numit de lege indemnizația de hrană. Acest drept se acordă începând cu 01.12.2018, este în cuantum de două salarii minime brute/țară și se raportează la timpul efectiv lucrat.
Odată cu începerea plății acestui drept, dat fiind specificul muncii noastre, și facem referire aici la existența unor vacanțe intersemestriale cât și în interiorul semestrelor, MEN, prin SIVECO, programul de plată a salariilor din învățământ, a făcut mai multe bâlbe, sub forma unor recomandări care s-au referit, mai întâi, la intrarea obligatorie în concediu a personalului didactic în perioada vacanței de iarnă, apoi a personalului didactic de conducere din unitățile de învățământ, pentru ca mai apoi MEN să promoveze un proiect de Ordin de Ministru prin care se reduce dreptul la concediul anual de odihnă al directorilor de la 62 zile acordat prin legea educatiei, la 25 zile cât prevede Legea nr.53/2003, Codul Muncii. Și aceasta numai și numai pentru a se plăti indemnizația de hrană raportat la timpul efectiv lucrat, cu alte cuvinte, pentru ca acest drept să NU se plătească în perioada vacanțelor.
Dar, de aici și până la a contorsiona actele normative ce reglementau efectuarea concediului de odihnă de către colegii noștri, membri de sindicat și, mai apoi, suprimarea unui drept al unei categorii importante de personal didactic, conducătorii unităților de învățământ, care duc tot greul administrării acestui sistem, este cam mult. Niciodată, de-a lungul negocierilor Legii nr. 153/2017, nu s-a discutat despre faptul că plata unui drept să aibă consecință suprimarea altui drept.
Arăt aici că la așa ceva nu a îndrăznit să se dedea nici măcar d-l Funeriu, reprezentant al regimulului care a tăiat salarii,pensii, indemnizații, sporuri, ajutoare sociale, etc., și numesc aici regimul Băsescu. Nu pot crede că actualul Guvern al României, prin doamna Ministru Ecaterina Andronescu, poate recurge la o astfel de măsură, care nu se justifică sub nici o formă. Până acum nu au existat niciodată situații sau ani școlari, în care directorii de unități de învățământ, ai căror reprezentanți legali sunt, să nu reușească să rezolve problemele școlilor, indiferent de ce natură, din cauza celor 62 zile de concediu.
Nu pot crede că doamna Prim Ministru, Viorica Dăncila, care vine din interiorul acestui sistem sau domnul președinte Liviu Dragnea ar agreea astfel de măsuri.
Suntem convinși că plata indemnizației de hrană funcție de timpul efectiv lucrat se poate face rațional și legal fără a se recurge la suprimarea acestui drept, care există în învățământ de când există și învățământul. Să înțelegem, cumva, că dacă ni se achită și restanțele pe hotărâri judecătorești și dobânzi, sau alte drepturi, suntem în situația, ca în contrapartidă, să se suprime dreptul la concediul de 62 zile întregului personal didactic sau alte drepturi conferite de lege?
Având în vedere toate acestea, Sindicatul „SPIRU HARET” Teleorman protestează împotriva acestui proiect și cere retragerea lui imediată din dezbaterea publică si, totodată, cere ISJ Teleorman să dispună plata indemnizației de hrană personalului didactic care, în perioada vacanței de iarnă a fost în activitate, planificat, cu semnarea condicii și în conformitate cu toate dispozițiile legale.

2 – Ministerul Educației Naționale, ca administrator al programului de salarizare EDUSAL, să ia măsurile necesare pentru:
a) – plata tuturor orelor la plata cu ora desfășurate de membrii noștri de sindicat.
În urma tuturor operațiunilor de mobilitate a personalului didactic răman ore la dispoziția școlilor pe care directorii și ISJ au dreptul să le repartizeze profesorilor titulari. Aceste ore,însă, în ultimul timp, nu sunt plătite în integralitatea lor din cauza programului EDUSAL, directorii și contabilii fiind nevoiți să recurgă la unele „artificii” de plata eșalonată în timp, care de multe ori nu este posibilă nici ea.
Solicităm MEN, ca administrator al EDUSAL, să ia măsurile necesare pentru ca munca efectivă prestată de colegii noștri, membri de sindicat, să fie plătită integral și la timp.
b) – plata orelor la plata cu ora din programul „Școala altfel” efectuate de membrii noștri de sindicat.
După cum se cunoaște programul „Școala altfel” este un program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul copiilor preșcolari/elevilor. Cadrele didactice vor proiecta, testa și evalua abordări eficiente pentru
dezvoltarea acestor competențe și abilități. În perioada alocată programului național „Școala altfel” nu se organizează cursuri conform orarului obișnuit al unității de învățământ. Programul se desfășoara în conformitate cu un orar special, în fiecare dintre cele 5 zile. Prin excepție, pentru învățământul profesional și învățământul postliceal se pot organiza, în această perioadă, activități prevăzute în curriculumul de specialitate, la stagiile de pregătire practică, urmărind și scopul Programului național „Școala altfel”.
Participarea la Programul național „Școala altfel” este obligatorie atât pentru copiii preșcolari/elevi, cât și pentru toate cadrele didactice din unitatea de învățământ.
În cadrul acestui program proiectează și desfășoară activități toți profesorii, inclusiv cei încadrați la plata cu ora. Numai că, uneori, din cauza unor neînțelegeri, plata acestora se face cu întârziere.
Solicităm ca ISJ Teleorman să ia măsurile necesare, astfel încât să fie posibilă plata la timp a tuturor profesorilor, raportat la munca efectiv prestată în cadrul programului național „Școala altfel”, indiferent că este sau nu în regim de plată cu ora.
3- Plata sporului de uzură neuropsihică tuturor categoriilor de personal din sistemul educațional.
Legea nr. 153/2017, legea salarizarii personalului din fonduri publice, la pct. B. Reglementări specifice personalului didactic din învățământ, art. 16, dispune: „Pentru personalul didactic de predare din învățământ se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică, de 10% din salariul de bază, începând cu data de 1 decembrie 2018”. Față de această reglementare, birocrații din MEN au găsit de cuviință că unele categorii de personal, care predau efectiv la clasă, nu ar face parte din ceea ce legea numește „personal didactic de predare”. Numim aici personalul de conducere, de îndrumare și control din ISJ-uri, directorii de unități de învățământ, care predau efectiv la catedră și nu au degrevare totală de normă, mai numim o serie de categorii de salariați din CJRAE (Centru de Asistenta si Resurse Educationale) cum ar fi profesorii itineranți, profesorii logopezi, etc., cărora nu li se acordă acest drept din cauze care nu le cunoaștem, deși lucrează nemijlocit cu copiii.
Sindicatul „SPIRU HARET” cere MEN să rezolve situația aceasta, mai mult decât jenantă și să ia în calcul acordarea acestui drept tuturor categoriilor de salariați ai școlii care intrând în contact nemijlocit cu elevii/preșcolarii se transformă în modele demne de urmat pentru aceștia. Suntem convinși că toți oamenii școlii merită și trebuie să primească acest spor.
4 – Dimensionarea costului standard/elev astfel încât să răspundă tuturor nevoilor educaționale ale elevilor, în momentul acesta existând unități de învățământ care nu au paznici, pedagogi, administratori, îngrijitori, fochiști, etc.
De multă vreme sindicatele din educație, iar mai recent și organizațiile părinților, cer ca nivelulul costului standard/elev, preșcolar să fie unul rezonabil care să acopere, cât de cât, nevoile educaționale ale elevilor. Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat de-a lungul timpului, ba mai mult decât atât se constată că România se situează, din punctul de vedere al finanțării educației, sub media europeană și, mai grav, în ultima vreme, CNFIP (Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar), prin modul în care a adoptat o hotărâre referitoare la procentul cu care trebuie ajustat costul standard/elev, preșcolar, a determinat un protest al FSE „SPIRU HARET” și al FNAP – IP (Federatia Naționala a Organizațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar), al cărui președinte este cetățean al Alexandriei și care își exprimă regretul că nu poate fi aici, care amenință cu retragerea din acest organism, înființat la presiunea sindicatelor.
Arătăm cu insistență că, urmare a nivelului la care se situează acest cost, așa-zis, standard/elev, preșcolar foarte multe unități de învățământ nu pot finanța, în momentul acesta, plata unor categorii de salariați indispensabili activităților educaționale, secretari, paznici, pedagogi, administratori, îngrijitori, fochiști, etc., și chiar profesori, școala, managementul, profesorii și elevii fiind supuși unor riscuri deosebite.
Mai arătăm că puținătatea acestui cost, așa-zis, standard nu asigură înaintarea în cariera a unor colegi de-ai noștri, membri de sindicat, care, deși îndeplinesc cu vârf și îndesat, condițiile și standardele cerute, rămân încadrați cu vechile salarii, condiție care generează frustrare și tensiune în activitatea profesională. De asemenea, trebuie arătat în acest context, că avem directori care, din cauza unor „bâlbe” legislative sunt salarizați sub nivelul colegilor lor, profesori.
Solicităm MEN, Guvernului României să înțeleagă că toate acestea sunt necesități ale școlii, fară de care activitatea se desfășoară greu, devenind chiar riscantă. În afară de aspectele relevate mai sus, ne confruntam cu clase/grupe supradimensionate ca număr de elevi/preșcolari , procesul didactic neputând fi în aceste condiții decât unul greoi, deficitar, fără ca profesorul să aibă posibilitatea de a aloca un timp rezonabil fiecărui copil. De aici și criticile tuturor asupra calității actului educativ, care, iată, este determinată de condiții obiective.
Subfinanţarea cronică a Educaţiei şi şcolilor româneşti este reflectată, zilele acestea, în cel mai recent Raport de audit al performanței privind finanțarea învățământului preuniversitar, în perioada 2014-2016, făcut de Curtea de Conturi. În anul 2016, primăriile și consiliile județene au contribuit la finanțarea școlilor cu suma de 65.087.355 lei, sumă care reprezintă un procent de doar 0,60 % din finanțarea de bază efectuată de la bugetul de stat.
Având în vedere toate acestea Sindicatul „SPIRU HARET” Teleorman solicită, pe aceasta cale, redimensionarea costului standard/elev, preșcolar la niveluri care să răspundă necesităților educaționale ale elevilor și să asigure o funcționare normală a unităților de învățământ.” , se arată în memoriul depus la Prefectura Teleorman.

Intenția Ministerului Educației de a scoate orele de educație fizică de la clasa pregătitoare, clasa I și a II-a predate de profesori de educație fizică a produs nemulțumire și în rândul dascălilor din Teleorman. Mâine, o delegație de sindicaliști teleormăneni va merge la București pentru a susține, alături de colegii lor din țară, eforturile reprezentanților  FSE Spiru Haret care participă, în calitate de negociatori, la Comisia de Dialog Social de la Ministerul Educației unde se discută proiectul de plan – cadru.

Advertisement
Publicitate Electorala

 

 

Continue Reading
Advertisement Publicitate Electorala
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

Primăria Orbeasca, văzută ca sursă de ,, combinații,,?

Published

on

Un om de afaceri, din Lăceni, așa cum este cunoscut Marian Necșuțu, candidează la primăria Orbeasca. (mai mult…)

Continue Reading

Actualitate

La 14 Mai, Județul Teleorman aniversează 583 de ani de la prima sa atestare documentară

Published

on

Cu această ocazie, Consiliul Județean Teleorman invită toți cetățenii județului să participe la manifestările consacrate sărbătoririi Zilei Județului Teleorman, în perioada 11-14 mai. (mai mult…)

Continue Reading

Actualitate

COMUNICAT DE PRESĂ

Published

on

ADI MDTR – ASOCIAȚIA DE DEZVOLTAREA INTERCOMUNITARĂ MANAGEMENUL DEȘEURILOR TELEORMAN în parteneriat cu Instituția Prefectului Teleorman, alături operatorii SC POLARIS M HOLDING SRL și ECO SUD SA, au dat startul campaniei ,,TELEORMAN JUDEȚ CURAT 2024”. (mai mult…)

Continue Reading

Cele mai citite