Connect with us

Social

In atenţia absolvenţilor de învățământ, promoţia 2021

Published

on

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman informează absolvenţii de învățământ din promoţia 2021 că sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele instituţiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziţie de agențiile pentru ocuparea forței de muncă în scopul integrării acestora pe piaţa forţei de muncă.
Absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiază de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii de formare profesională, precum și de măsuri de stimulare a ocupării (prime).

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele agenţiilor teritoriale ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt:
– actul de identitate;
– diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii;
– Curriculum Vitae;
– declarație pe proprie răspundere- privind starea de sănătate – https://bit.ly/3w65lsY
– acord de utilizare a datelor cu caracter personal–https://bit.ly/3tNoler

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.
Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii indemnizației de șomaj în cazul în care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale în termenul menționat.

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor stabilită prin reglementările normative în vigoare.
Termenul de 60 zile începe pe 04 iunie 2021, având în vedere Ordinului nr 3558 din 29 martie 2021 al Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

În cazul elevilor care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.
Alte informații privind acordarea indemnizației de șomaj pentru absolvenții de învățământ sunt afişate pe site-ul instituției www.anofm.ro, secțiunea Persoane fizice/ Indemnizații de șomaj si venituri de completare.

Social

Consiliul Local Alexandria a aprobat lista de priorități pentru locuințele ANL din 2024

Published

on

Consilierii locali ai Municipiului Alexandria au aprobat, în unanimitate, lista solicitanților eligibili pentru locuințele destinate tinerilor, oferite prin programul ANL pentru anul 2024. (mai mult…)

Continue Reading

Anunturi

Iridex Group Salubrizare își lansează vineri activitatea în Alexandria

Published

on

Iridex Group Salubrizare, Consiliul Județean Teleorman, (mai mult…)

Continue Reading

Actualitate

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Teleoman(AJOFM) anunță organizarea Bursei Generale a Locurilor de Muncă, un eveniment de mare amploare destinat conectării directe a angajatorilor cu potențialii angajați

Published

on

Evenimentul va avea loc pe data de 17 mai 2024, începând cu ora 09:00, în (mai mult…)

Continue Reading

Cele mai citite