Anunț de angajare la Primăria Roșiori de Vede

Primăria Municipiului Roşiori de Vede organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant corespunzător funcției contractuale de execuție, de paznic, din cadrul Compartimentului Pază Patrimoniu – Serviciul Ordine și Liniște Publică, Evidența Pesoanelor, Pază Patromoniu – Direcția Poliție Locală, structură în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Roșiori de Vede.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Roșiori de Vede, str. Dunării nr. 58, în data de 07.12.2021 orele 10.00 (proba scrisă) și interviul în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei Municipiului Roşiori de Vede, Compartimentul Resurse Umane (camera 5) până la data de 19.11.2021 ora 13,50.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu completările şi modificările ulterioare.
Pentru ocuparea postului vacant de executie de paznic, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011 cu completările şi modificările ulterioare.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului de paznic:
studii medii/generale;
cursuri: Agent de Paza și Ordine
Bibliografia se afişează la sediu şi pe site-ul Primăriei Municipiului Roşiori de Vede –www.primariarosioriidevede.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Roşiori de Vede, camera nr. 5 si la nr. de telefon 0247/466250, secretar de comisie Burtan Silvia.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*