Primăria Roșiori de Vede angajează muncitor la spații verzi

Primăria Municipiului Roşiori de Vede organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant corespunzător funcției contractuale de execuție, de muncitor necalificat I, din cadrul Compartimentului Zone Verzi – Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat, structura în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Roșiori de Vede.
Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Roșiori de Vede, str. Dunării nr. 58, în data de 16.07.2021 orele 10.00 (proba practică) și interviul în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei Municipiului Roşiori de Vede, Compartimentul Resurse Umane (camera 5) până la data de 07.07.2021 orele 16,00.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu completările şi modificările ulterioare.

Pentru ocuparea postului vacant de executie de muncitor necalificat I, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011 cu completările şi modificările ulterioare.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului de muncitor necalificat I:
– studii generale;
Bibliografia se afişează la sediu şi pe site-ul Primăriei Municipiului Roşiori de Vede –www.primariarosioriidevede.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Roşiori de Vede, camera nr. 5 si la nr. de telefon 0247/466250, secretar de comisie Burtan Silvia.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*