Acțiuni de control desfășurate de ITM Teleorman la angajatori din domeniul construcțiilor

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman, a desfășurat, în luna aprilie 2021, acțiuni de control la angajatorii cu activitate în domeniul construcțiilor, în urma cărora s-au aplicat două amenzi în valoare totală de 11.500 de lei. Inspectorii de muncă din cadrul compartimentului securitate și sănătate în muncă au controlat 15 angajatori, au fost aplicate 46 de avertismente și au fost dispuse 48 de măsuri de remediere a neconformităților constatate.

Cele mai frecvente deficienţe întâlnite în urma controalelor efectuate în luna aprilie 2021 sunt următoarele:
– echipamentele de muncă sunt utilizate, fără sisteme de protecţie colectivă, fără balustradele solide (suficient de înalte şi având cel puţin o bordură, o mână curentă şi protecţie intermediară), fără platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălţime;
– lucrătorii nu utilizează echipamentele individuale de protecţie corespunzătoare (centuri de siguranţă sau alte mijloace de ancorare , căşti , bocanci) ;
– instruiri incomplete şi neadecvate în domeniul securităţii şi sănătăţii pentru lucrători;
– angajatorii nu au asigurat condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului său (la angajare/la schimbarea locului de muncă sau la transfer/la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent/la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru / la executarea unor lucrări speciale) ;
– angajatorul nu a elaborat instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementarilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor.

Acțiunile de control desfășurate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman, au avut în vedere verificarea respectării prevederilor legale privind prevenirea riscurilor profesionale care pot fi determinate de expunerea lucrătorilor la agentul biologic noul coronavirus (SARS-CoV-2), precum şi cu privire la măsurile de prevenire şi protecție aplicate în cadrul acestor unități.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*