Inspecția muncii verifică dacă autoritățile și instituțiile publice asigură transparența veniturilor salariale

Potrivit legii, toate autorităţile şi instituţiile publice trebuie să publice la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.

Lista trebuie să cuprindă următoarele elemente:
• salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;
• tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;
• valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;
• valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;
• orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;
• orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.

Verificarea respectării acestor obligații intră în competența Inspecței Muncii. Nerespectarea prevederilor menționate anterior atrage răspunderea contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauză şi se sancţionează cu amendă între 5.000 şi 10.000 lei.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*