ITM Teleorman verifică dacă angajatorii respectă cerințele minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor

Având în vedere numărul de accidente de muncă înregistrate în acest domeniu de activitate în anul 2020, precum şi gravitatea acestora, Inspecţia Muncii consideră că se impune intensificarea acţiunilor de verificare şi monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi asupra modului în care angajatorii realizează măsurile de securitate şi sănătate dispuse de inspectorii de muncă, în şantierele temporare şi mobile.

În acest sens, Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman va desfășura la angajatorii din județul Teleorman acțiuni de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor.

Obiectivele campaniei:
• creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălţime;
• încurajarea unei abordări participative, prin implicarea principalilor actori din domeniul construcţiilor, în acţiunea de diminuare a consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, aplicabile în domeniul construcţiilor;
• îndrumarea angajatorilor pentru crearea condiţiilor care pot stimula lucrătorii, reprezentanţii acestora, precum şi sindicatele din domeniul construcţiilor, pentru o participare cât mai activă la procesul de implementare a legislaţiei specifice domeniului construcţii, la promovarea programelor proprii ale angajatorilor pentru creşterea nivelului de securitate;
• Promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economică;

Etapele campaniei:
– prima etapă se va desfăşura în lunile februarie – martie 2021 prin acțiuni de informare și conştientizare privind modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor şi dezbateri organizate de I.T.M. Teleorman cu angajatorii din judeţ ce desfășoară activitate în acest domeniu;
– a doua etapă se va desfăşura în lunile aprilie – octombrie 2021 constând în verificarea modului de implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, la angajatorii cu activitate în domeniul construcţiilor, prin acţiuni de control la angajatori. În această etapă se va verifica realizarea măsurilor dispuse şi stabilite în procesele verbale de control încheiate cu ocazia controalelor anterioare.

Pentru anul 2021, campania va urmării în special modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor, respectiv implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătatea lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în şantierele temporare sau mobile.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*