Primii pași spre dezvoltarea profesională tehnică – proiect cu finanțare europeană derulat de ISJ Teleorman

Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, în parteneriat cu Asociația De Prietenie Româno – Franceza ” ROMFRA ” implementează proiectul Primii pași spre dezvoltarea profesională tehnică – TEHNIC – POCU/633/6/14/132925, proiect cu finanțare nerambursabilă ce vizează creșterea ratei de participare a elevilor din învățământul terțiar non-universitar la programe de învățare la locul de muncă, prin participarea unui număr de 184 elevi la activități relevante și obligatorii precum stagii de practică, ședințe de consiliere și orientare în carieră, precum și prin derularea unui program inovativ de antreprenoriat, activități implementate prin realizarea unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat, inclusiv cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, menite să faciliteze accesul elevilor în tranziția acestora de la educație la un loc de muncă.

Totodată, sustenabilitatea instituțională, precum și cea a programelor educaționale va fi asigurată prin diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului la nivel local și regional prin crearea unui sistem de informare coordonată între sectorul privat/angajatori și mediul preuniversitar.

În cadrul proiectului vor fi implicați 184 elevi ai Liceului Tehnologic “Anghel Saligny” Roșiori de Vede și ai Liceului Tehnologic “Emil Racoviță” Roșiori de Vede pentru care au fost prevăzute măsuri specifice să susțină tranziția acestora de la educație la un loc de muncă elevilor prin intermediul următoarelor măsuri:

  • Organizarea unei campanii de conștientizare privind importanța participării elevilor la stagii de practică și a 2 mese rotunde în cadrul cărora se vor prezenta statistici relevante cu privire la locurile de muncă vacante, segmente de locuri de muncă de actualitate, trenduri privind alegerea unui loc de muncă, precum și schimburi de experiență cu colaboratori care au desfășurat activități similare în anii anteriori;
  • 3 programe de practică derulate pe durata implementării proiectului pentru un număr de 184 elevi participanți, programe în cadrul cărora se vor derula sesiuni de consiliere și orientare în carieră a elevilor privind realizarea stagiului de practică susținut;
  • Organizarea unui workshop pentru diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului la nivel local și regional;
  • 2 concursuri pentru stimularea elevilor cu cele mai bune performanțe în cadrul programelor de practică derulate și acordarea a 21 premii oferite elevilor participanți în cadrul programelor de practică derulate în cadrul proiectului ce au ca scop stimularea elevilor și încurajarea performanțelor acestora;
  • 6 vizite de studiu ce au ca scop creșterea angajabilității elevilor și identificarea de locuri de muncă corelate cu informațiile dobândite de grupul țintă, precum și monitorizarea angajării grupului țintă;
  • Derularea unui program de dezvoltare a abilităților antreprenoriale pentru 184 elevi și organizarea unei competiții de business-plan cu premierea primelor 6 planuri de afaceri.

Proiectul Primii pași spre dezvoltarea profesională tehnică – TEHNIC – POCU/633/6/14/132925 se derulează pe o perioadă de 24 luni, în intervalul 16.10.2020 – 15.10.2022 beneficiind de o finanțare totală de 2.337.842,21 RON din care 1.987.165,90 RON sunt nerambursabili.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Manager proiect – Stancu Iuliana

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*