Precizări de la Casa de Pensii privind plata pensiei de urmaș în cazul copiilor care continuă studiile

Casa Judeţeană de Pensii Teleorman informează că în situația copilului beneficiar al unei pensii de urmaș, care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie 2020.

Pentru a preîntâmpina situațiile care conduc la neplata drepturilor de pensie de urmaș, copii urmași în vârstă de peste 16 ani, au obligația să prezinte la Casa Județeană de Pensii Teleorman, adeverința din care să rezulte că în anul școlar în curs, respectiv 2020 – 2021 urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeverinței este 25 septembrie 2020.

Întrucât anul universitar începe la 1 octombrie 2020 și în consecință studenții urmași în vârstă de până la 26 de ani sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25.09.2020 a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceștia au obligația de a depune la Casa Județeană de Pensii Teleorman, până la la data de 25.09.2020 o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că își continuă studiile în anul universitar 2020 – 2021, însoțită de un cupon de pensie și copia buletinului de identitate a copilului urmaș sau a tutorelui, unde este cazul.

Nedepunerea declarației pe propria răspundere, în sensul continuării studiilor, până la data de 25.09.2020, conduce la reținerea de la plată a pensiei de urmaș aferentă lunii octombrie 2020. Ulterior, în situația neprezentării adeverinței prin care se face dovada continuării studiilor, până la data de 25.10.2020, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie 2020 va fi reținută de la plată.
Pensiile reținute de la plată, se vor plăti în luna următoare prezentării documentelor solicitate, cu acordarea retroactivă a drepturilor suspendate.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*