AJOFM Teleorman face precizări privind plata indemnizației de șomaj tehnic

În vederea acordării indemnizației aferente șomajului tehnic pentru angajați, angajatorii trebuie să depună urmatoarele documente la A.J.O.F.M Teleorman, în format electronic:

  • Cerere semnată și datată de către reprezentantul legal;
  • Declarație pe propria răspundere privind reducerea sau întreruperea temporară a activității total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență declarate (Anexa nr.1 la cerere);
  • Lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația privind șomaj tehnic, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, (Anexa nr.2 la cerere). (În format pdf semnat și stampilat cât și în format editabil).

Indemnizația este în cuantum de 75% din salariul de baza corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, în funcție de numărul de zile lucrate.

Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în documente și declarații.

Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de Legea nr.227/20015 privind Codul fiscal, cu excepția contribuției asiguratorie pentru muncă. Obligația revine exclusiv angajatorului.

Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizației se face în termen de cel mult 15 zile de la depunerea documentelor, iar obligația acestora este ca în termen de 3 zile să plătească sumele primite angajaților aflați în șomaj tehnic.

Plata indemnizației se va face către conturile deschise ale angajatorilor la băncile comerciale.

 NU beneficiază de indemnizație în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzator locului de muncă ocupat, angajatul care are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență.

 În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență, acesta beneficiază de indemnizația aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

Documentele necesare acordării indemnizației pentru șomajul tehnic, pot fi depuse la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Teleorman, exclusiv,prin poșta electronică, la următoarea adresa de email : teleorman@anofm.gov.ro.

Documentele se depun în luna curentă pentru luna anterioară , respectiv în luna aprilie pentru perioada 16-31 martie 2020, iar pentru perioada 1 aprilie-16 aprilie , în luna mai a.c.

 Informații suplimentare, modelele de documente  se pot obtine de pe pagina de internet a institutie https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Teleorman.

Informațiile vor fi furnizate de : dl. Bitin Nicolae si dna. Cîrjan-Marinescu Mihaela – Telefon : 0247312944 interior 101/0247315915 int 305 .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*