Noile plafoane privind înființarea popririi

În vederea emiterii adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti şi a adresei de înştiinţare privind înfiinţarea popririi, ANAF evaluează obligaţiile restante ale debitorilor pentru care au fost comunicate somaţii, şi nu a fost notificată de către debitori intenţia de mediere, şi emite aceste acte de executare astfel:
a) Pentru contribuabilii mari se emite poprire dacă:
– până la expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea somației obligaţiile rămase nestinse din somaţie sunt peste 40.000 lei;
– până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile rămase nestinse din aceasta sunt peste 20.000 lei;
– până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile rămase nestinse din aceasta sunt peste 3.000 lei.
b) Pentru contribuabilii mijlocii se emite poprire dacă:
– până la expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea somației obligaţiile rămase nestinse din somaţie sunt peste 40.000 lei;
– până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile rămase nestinse din aceasta sunt peste 10.000 lei;
– până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile înscrise în aceasta sunt peste 1.500 lei.
c) Pentru celelalte categorii de debitori se emite poprire dacă:
– până la expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea somației obligaţiile rămase nestinse din somaţie sunt peste 10.000 lei;
– până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somaţiei obligaţiile rămase nestinse din aceasta sunt peste 5.000 lei;
– până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile rămase nestinse din aceasta sunt peste 500 lei.
d) Pentru debitorul persoană fizică se emite poprire dacă:
– până la expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea somației obligaţiile rămase nestinse din somaţie sunt peste 2.000 lei;
– până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somaţiei obligaţiile rămase nestinse din aceasta sunt peste 1.000 lei;
– până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile rămase nestinse din aceasta sunt peste 100 lei.

În cazul în care debitorul a notificat organul fiscal central cu privire la intenţia de mediere, prevederile se aplică în mod corespunzător, termenele începând să curgă astfel:
a) din a 16-a zi de la data comunicării procesului-verbal de mediere, în situaţia în care debitorul nu a respectat cele stabilite prin acest proces-verbal;
b) de la data întocmirii procesului-verbal în care a fost consemnată neprezentarea debitorului la procedura de mediere.

Baza legală: Ordinul președintelui ANAF nr. 2098 din 30 iulie 2019 pentru modificarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 727/2019 (Monitorul Oficial nr. 673 din 13 august 2019).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*