Modificări legislative privind fișa medicală pentru obținerea si reînnoirea permisului de conducere

În data de 16 iulie 2019 a intrat în vigoare Ordinul Ministrului Sănătății (OMS) nr. 1049/05.07.2019, care modifică OMS nr. 1162/31.08.2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Acesta reglementează modelul și valabilitatea fișei de examinare medicală a candidaților pentru obținerea permisului de conducere, precum și a conducătorilor de autovehicule care solicită reînnoirea permisului de conducere auto.
Având în vedere cele mai sus, aducem la cunoștința cetățenilor următoarele:
– fișele de examinare medicală eliberate începând cu data de 16 iulie 2019 trebuie să respecte modelul prevăzut în Anexa 2 a ordinului menționat anterior (OMS nr. 1049/05.07.2019);
– valabilitatea fișelor medicale eliberate conform ordinului de mai sus este de 6 luni.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*