Facilități fiscale pentru persoane fizice și juridice cu obligații bugetare restante

Facilități fiscale pentru debitorii, persoane juridice (cu excepția instituțiilor publice și a UAT-urilor), cu obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 în cuantum mai mare sau egal cu un milion lei:
– înlesniri la plata obligațiilor bugetare;
– conversia în acțiuni a obligațiilor principale;
– stingerea obligațiilor bugetare principale prin darea în plată a unor bunuri imobile;
– anularea a maxim 50% din obligațiile bugetare principale.

Pentru a beneficia de facilitățile de mai sus, debitorii trebuie să îndeplinească o serie de condiții și să depună la ANAF o notificare prealabilă până la data de 30 septembrie 2019.
Solicitarea de restructurare, împreună cu planul de restructurare și testul creditorului privat prudent, se poate depune la ANAF în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a ordonanței.

Facilități fiscale pentru debitorii, persoane fizice și juridice, cu obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 în cuantum mai mic de un milion lei:
– anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 cu condiția achitării integrale, până la data data de 15 decembrie 2019, a tuturor celorlalte debite.

Cererea de anulare a accesoriilor se depune după îndeplinirea condițiilor, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019.

Baza legală: Ordonanța Guvernului nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale (Monitorul Oficial nr. 648 din 5 august 2019).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*