Integrarea în educație a strategiilor de gamification și game-based-learning prin proiecte Erasmus+

În perioada 9-14.06.2019,Casa Corpului Didactic Teleorman, în calitate de partener, a participat la a doua activitate transnațională din cadrul proiectului de parteneriat strategic , LEVEL UP !, proiect finantat prin Programul Erasmus +, Actiunea Cheie 2 –Cooperare pentru inovare şi schimb de bune practici.Această activitate , short-term joint staff training, s-a desfăşurat în Italia, în localitatea Portoguarro, la Collegio Marconi și a fost organizată de Associazione 2050.
La acest curs de formare, CCD Teleorman a fost reprezentată de o echipă formată din Eliza Marinela Sotirescu, directorul instituției, și formatorii Simona Gabriela Bățăuș și Mihaela Ciofalcă. Cursul s-a adresat cadrelor didactice, educatorilor și managerilor de școli și a avut ca scop introducerea principalelor abordări teoretice ale jocului și învățarea pe baza de joc. Atât jocuri on-line, cât și jocuri tradiționale au fost prezentate și testate de cei 21 de participanți din instituțiile partenere.
Cursul a vizat învățarea interactivă prin intermediul jocurilor educaționale, pentru a spori motivația celor care învață, pornind de la ideea de TEAM (echipa), abreviere a conceptului potrivit căruia împreună, cei care învăață pot achiziționa mai multe informații (together everyone achieves more).Cursul s-a bazat pe metode de învățare atelier / participative și peer-to-peer.
Ne-a oferit metode empirice și experiențiale în vederea îmbunătățirii abordărilor pedagogice prin intermediul unor activități bazate pe joc, care vizează o mai bună integrare a elevilor proveniți din medii diferite, în special din mediul migrant și din alte medii defavorizate.
Pe lângă întâlnirile cu caracter teoretic, s-au desfășurat sesiuni practice, unde, alături de ceilalți profesori europeni, au fost observate și experimentate jocuri pregătite la ludoteca din Udine cu scopul de a demonstra cum pot fi depășite barierele în calea învățării. Au urmat discuții despre experiențele de predare și învățare ale partenerilor în sesiuni deschise.
De-a lungul celor patru zile de curs am avut parte de un adevărat maraton profesional,în care toți participanții au fost provocați să-și depășească barierele culturale, lingvistice și profesionale și să ia parte la un veritabil transfer de informații.
Fiecare zi de curs a însemnat însușirea unor noi termeni și dobândirea de metode diverse prin care noi, ca profesori, putem lucra împreună pentru a identifica, înainte de toate,cauzele care pot duce la părăsirea timpurie a școlii, pentru a găsi cele mai bune soluții ca fiecare elev să se simtă integrat într-un sistem educațional, să simtă că locul lui este la școală și să renunțe la ideea că școala este prea împovărătoare.
Astfel, pe toată perioada cursului, am avut în fiecare zi ceva de descoperit, ceva inovativ, ce poate fi adaptat de către fiecare participant în parte, în funcție de sistemul educațional din care provine.
Acest eveniment de formare a permis, de asemenea, un schimb mai aprofundat de opinii între parteneri în ceea ce privește conținutul cursului de formare, pentru a produce MOOC și pentru a testa anumite instrumente și jocuri în școli.
Metodologia formării a combinat atelierele de lucru, formarea practică și experiențială,utilizarea instrumentelor IT și vizitele de studiu.
Formatorii CCD Teleorman participanți la curs au fost implicați în activități și astfel,la finalul cursului putem spune ca au dobândit competențe și abilitati:
• Să fie responsabil pentru proiectarea și implementarea activităților bazate pe joc, care dezvoltă și consolidează abilitățile, în special abilitățile interpersonale și interculturale, precum și alte abilități de bază care pot sprijini incluziunea.
• Gestionarea activităților școlare bazate pe jocuri în contextul educației în scopul educației incluzive și a performanței școlare sau evitarea riscului abandonului școlar
• Monitorizarea progresului către obiectivele educaționale și de incluziune stabilite.
Am învățat să selectăm și să aplicăm forme alternative și adecvate de activități bazate pe joc pentru a crește implicarea și motivația elevilor ; revizuirea și adaptarea metodelor de instruire disponibile pentru îmbunătățirea calității mediului de învățare; oferirea de instrumente și feedback instantaneu cu privire la progresul și activitatea elevilor
Participarea la acest curs a urmărit ca participanții sa dobândească exemple de teorie bazată pe joc și implicații în practica educațională, să știe să diferențieze și să selecteze cele mai potrivite jocuri și piese care sunt coerente cu scopurile educaționale și de includere, să analizeze diferite abordări bazate pe joc și să selecteze cele mai potrivite pentru nevoile specifice ale grupului de elevi proveniți din medii dezavantajate.
A fost un schimb de experiență cu adevărat profitabil care ne-a făcut să conștientizăm faptul că problema abandonului școlar are aceleași rădăcini oriunde în lume, că reacționăm de cele mai multe ori la fel, că principiul şcolii incluzive este acela că toți copiii trebuie să învețe împreună oriunde este posibil acest lucru, iar diferențele care pot exista între ei nu au nicio importanță.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*