Mobilitate transnațională în cadrul proiectului Strategies to Digitalize Adult Education, finanțat în programul Erasmus+

Proiectul ”Strategies to Digitalize Adult Education” finanțat prin programul Erasmus+, conform contractului de finanțare nr. 2017-1-ES01-KA204-037991, a debutat la data de 01.09.2017 și se va finaliza la data de 31.08.2019.
Prioritatea specifică a proiectului a fost formarea formatorilor și a cadrelor didactice în domeniul digital.
Proiectul este coordonat de Inercia Digital S.R.L, centru de formare pentru adulți din Spania, alături de partenrii:
 Casa Corpului Didactic Teleorman – România
 Akademia Humanistyczno-Ekonomicza w Lodzi – Polonia
 Oltu Public Education Center – Turcia
 Consorzio Lavoro e Ambiente – Italia
 Instituto de Educacion Secundaria Jacaranda – Spania
 Sinergia Societa Cooperativa Sociale – Italia


Proiectul își propune instruirea cadrelor didactice în implementarea strategiei digitale în educarea adulților.
Proiectul urmărește dezvoltarea de cursuri de formare digitală pentru îmbunătățirea disponibilității și calității cursurilor europene de formare a formatorilor, managerilor sau alte categorii de personal din educația pentru adulți.
Casa Corpului Didactic Teleorman participă ca partener, care reprezintă România, având ca domeniu de activitate formarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar teleormănean.
În perioada 12-15 iunie 2019 s-a desfășurat ultima întâlnire transnațională de proiect la Oltu, Turcia. La această întâlnire au participat câte doi reprezentanți ai fiecărei țări partenere din proiect. Din partea CCD Teleorman au participat Popa Mariana-informatician și Crăiță Nicoleta, profesor metodist.
Agenda de lucru s-a axat pe activitățile administrative și financiare ale proiectului. A fost prezentată starea actuală a proiectului și cele doua produse intelectuale realizate în cadrul proeictului: Kitul de dezvoltarea a startegiei digitale în centrul de formare și Web Community Platform. Au fost stabiliți pașii finali și documentația necesară pentru raportul final. S-au prezentat planurile de diseminare și s-a stabilit realizarea unui eveniment de multiplicare al proiectului.
A fost prezentat raportul financiar și o evaluare finală a activităților proiectului.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*