Un nou proiect ERASMUS+ la Colegiul Național Pedagogic ”Mircea Scarlat”, Alexandria

În perioada 26-28.02.2019, Colegiul National Pedagogic ”Mircea Scarlat”, Alexandria este gazda primei intalniri transnationale din cadrul proiectului Erasmus+, STEM FOR INNOVATION, proiect finanțat prin contract nr. 2018-1-TR01-KA201-059398 și implementat în anii scolari 2018-2020.
Proiectul este implementat pentru un consortiu de unitați școlare din care fac parte Yavuz Selim Secondary School din Adana, Turcia, școala coordonatoare a proiectului, Colegiul National Pedagaogic ”Mircea Scarlat”, Alexandria, Saulkrasti Secondary School din Latvia, Kaunas Vocational School of Household Services and Business din Lituania si Infol Innovazione Formazione Orientamento e Lavoro din Roma, Italia, centrul care va forma profesorii din proiect in domeniul educației STEM. Echipa de proiect a Colegiului National Pedagogic ”Mircea Scarlat” este coordonată de profesor Eliza SOTIRESCU. Din echipa de management și implementare fac parte directorul liceului, prof. Silvia BOTEZ, prof. Florentina TOMA, prof. Miță Gabriela, și responsabil financiar dna Petarche Suzana. La această primă întălnire participă căte doi reprezentați din fiecare școala parteneră, ocazie cu care se discută managementul proiectului, se stabilesc întâlnirile de proiect viitoare, profilul participanților la mobilitățile de învățare, profesori și elevi, managementul financiar al proiectului, modalități de diseminare la nivel local, regional, national și international.

Educația STEM este un acronim care vine de la cuvintele englezeşti Science, Technology, Engineering şi Mathematics, care se traduc prin Ştiinţă, Tehnologie, Inginerie şi Matematică. Astfel, STEM include un curriculum bazat pe ideea de educare a elevilor cu ajutorul a patru discipline diferite.
Proiectul a apărut ca urmare a faptului că în ultimii ani s-a observat la nivel mondial o scădere îngrijorătoare a interesului elevilor pentru domeniul științei. Astfel, au fost concepute programe care încurajează elevii să descopere lumea fascinantă a științelor exacte.
STEM FOR INNOVATION este un proiect inovativ pentru că prin activitățile și rezultatele așteptate oferă o noua perspectivă de adaptare a înțelegerii procesului instructiv – educative, cu referire la abordările inovatoare de învățare.


Este important să recunoaștem că elevii noștri trebuie încurajați să depășească ceea ce fac doar în cadrul examenelor. Această natură competitivă a lumii face inevitabil ca indivizii să fie echipați cu competențe suplimentare necesare și o conștientizare a ceea ce se întâmplă în prezent la nivel global și a ceea ce vor fi cerute pentru a face acest lucru.
Succesul educației a început să fie măsurat diferit într-o lume în continuă schimbare care se confruntă cu cerințele de a face inovații, deci este destul de important să continuăm să ne revedem practicile și profilurile ca educatori.
Învățământul STEM creează gânditori critici, sporește cunoștințele științifice și permite următoarea generație de inovatori. Inovația conduce la noi produse și procese care susțin economia. Această cunoaștere a inovației și a științei depinde de o bază solidă de cunoștințe în domeniile STEM. Este clar că majoritatea locurilor de muncă ale viitorului vor necesita o înțelegere de bază a matematicii și a științei
Știința este peste tot în lumea din jurul nostru. Tehnologia se extinde continuu în fiecare aspect al vieții noastre. Ingineria este proiectarea de bază a drumurilor și podurilor, dar, de asemenea, abordează provocările schimbării schimbărilor meteorologice și ecologice în locuința noastră. Matematica este în orice ocupație, fiecare activitate pe care o facem în viața noastră. Expunând elevii la STEM și oferindu-le oportunități de a explora concepte legate de STEM, aceștia își vor dezvolta o pasiune și, sperăm, își vor căuta un loc de muncă într-un domeniu STEM. Un curriculum bazat pe STEM are situații reale care îi ajută pe elevi să învețe. Deci, o implementare activă a unei instrucțiuni bazate pe STEM va dovedi calitatea inovatoare a acestui proiect.

Coordonator de proiect,
Prof. Eliza SOTIRESCU
Colegiul National Pedagogic ”Mircea Scarlat”

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*