Grupul de Acțiune Locală Dunărea de Sud sprijină proiectele de modernizare și dezvoltare în Teleorman

G.A.L. Dunărea de Sud este modul prin care comunitățile locale s-au reunit pentru a forma un întreg, prin acțiuni de interes comun, prin dezvoltarea durabilă și prin acțiuni publice menite să dezvolte și să îmbunătățească viața de zi cu zi în regiune.

Grupul cuprinde 17 unități administrative , și anume: Bragadiru, Bujoru, Conțești, Dracea, Fântânele, Frumoasa, Izvoarele, Lisa, Năsturelu, Piatra, Pietroșani, Seaca, Smîrdioasa, Suhaia, Traian, Viișoara,Crangu.
Asociația are partenerei publici, parteneri privați și reprezentanți ai societății civile si are sediul în comuna Fântânele.

Teritoriul acoperit de G.A.L. Dunărea de Sud este situat în zona de sud a județului Teleorman.

Populația totală cuprinsă în teritoriul G.A.L. este de 40.624 locuitori dispuși pe o suprafață de 1.008,85 km pătrați.

Prezenta strategie urmărește dezvoltarea unei rețele de întreprinderi mici și mijlocii private în mediul rural, care pe lângă funcția economica are și o componentă socială în sensul stabilizării populației rurale, eliminării navetismului și migrației populației tinere.

Prin această asociație foarte mulți agenți economici și-au dezvoltat afacerile sau tineri fermieri au înființat ferme agricole și în continuare G.A.L Dunărea de Sud, asigură sprijin partenerilor și celor interesați să aplice proiecte. Reprezentantul legal al asociației vorbește despre:

Măsurile finanțate prin G.A.L. Dunărea de Sud

,,Pe M1/2A pentru investiții în dezvoltarea și modernizarea exploatațiilor agricole în teritoriul GAL Dunărea de Sud – valoarea este de 505416,44 euro și avem 3 proiecte contractate în valoare totală de 400.877 euro (proiecte ce vizează achiziția de utilaje agricole)
Pe M2/2A pentru dezvoltarea fermelor mici – valoarea este de 180.000 euro si avem 7 proiecte contractate în valoare totală de 105.000 euro, 15.000 euro/proiect, sumă 100% nerambursabilă – sprijin forfetar, alte 4 proiecte în evaluare la OJFIR TELEORMAN.
Pe M3/2B pentru soluții inovative pentru o agricultură competitivă în vederea sprijinirii tinerilor fermieri din teritoriul G.A.L.Dunărea de Sud valoarea este de 320.000 euro,avem 8 proiecte contractate / 40.000 euro per proiect, sumă 100% nerambursabilă prin sprijin forfetar si pe aceasta masura fondurile s-au epuizat.

Pe M4/2B pentru încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectorul agricol din G.A.L.Dunărea de Sud in valoare de 5000 euro – nu au fost depuse proiecte
Pe M5/6A pentru investiții pentru crearea de activități nonagricole în teritoriul G.A.L. Dunărea de Sud valoarea este de 190.000 euro si avem 2 proiecte contractate în valoare totală de 140.000 euro.
Pe M6/6B, sprijin pentru înființarea, reabilitarea, moderizarea infrastructurii de bază la scară mica valoarea este de 690121,25 euro,avem 5 proiecte contractate în valoare totală de 197.820 euro ( proiecte ce vizează modernizarea sistemului de iluminat public, teren de sport, achiziție de utilaje pentru dotarea servicului de utilitate publică), 8 proiecte aflate în evaluare la CRFIR 3 SUD MUNTENIA în valoare de 316.512 euro ( proiecte ce vizează modernizarea de sedii de primărie, montare sistem de supraveghere video, modernizare drumuri de interes local, modernizare baze sportive) – finanțarea este 100% nerambursabilă, în momentul de față este sesiune deschisă până la data de 31 ianuarie 2018.
Pe M7/6B – Sprijin pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii sociale valoarea este de 50.000 euro – nu au fost depuse proiecte, este sesiune deschisă până la data de 31 ianuarie 2019
Pe M8/6B – Sprijin pentru integrarea romilor valoarea de strategie este 5.571 euro, nu au fost depuse proiecte până la momentul actual.
Iar pe M9/6B – Promovarea și valorificarea potențialului teritoriului G.A.L. Dunărea de Sud – valoarea este de 50.000 euro,dar,nici aici nu au fost depuse proiecte.

GAL Dunărea de Sud are ca valoare de strategie de dezvoltare pentru 2014 – 2020 suma de 1.996.108,69 euro.
Până în prezent a fost contractată suma de 1.163.697 euro și plătită in baza proiectelor eligibile suma de 860.418,60 euro.

Evaluarea cererilor de finațare depuse la GAL Dunărea de Sud este realizată de experții G/A/L, urmând ca selectarea cererilor de finanţare să fie realizată de către un comitet de selecţie a proiectelor, ales de Adunarea Generală a G.A.L, format din 9 membri.
Proiectele sunt selectate cu votul favorabil al cel puţin 2/3 din membri prezenţi ai comitetului.
Evaluarea se realizează pe baza criteriilor de selecţie prevăzute în ghidul solicitantului, respectiv a grilelor de evaluare.
În vederea contractării, proiectele selectate se depun la OJFIR TELEORMAN sau CRFIR 3 SUD MUNTENIA, în funcție de specificul acestora”, spune Dorina Antonescu, reprezentant legal G.A.L, Dunărea de Sud care invită pe toți cei interesați în dezvoltarea afacerilor, inițiere sau modernizare, să aplice proiecte, deoarece sunt bani și măsuri finanțate pentru anul 2019.

Marcela Țânțaru

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*