La Zimnicea,viața bate filmul!

Cinematograful Unirea din Zimnicea a fost predat Companiei Naționale de Investiții în scopul reabilitării si modernizării.

În ședința consiliului local din 28 iunie 2018 s-a aprobat pedarea acestui obiectiv către C.N.I urmând să fie încheiat si protocolul de predare-primire al amplasamentului, informează Primăria Zimnicea.

Conform protocolului, ”C.N.I., va achiziționa Documentația de Avizare a Lucrărilor de intervenție, împreună cu sudiile suport, necesare aprobării investiției în Comisia Tehnico-Economică a Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene. Odată cu avizul comisiei se trece la achiziționarea serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor. La finalizarea lucrărilor obiectivul va fi predat Primăriei Zimnicea, pentru redarea în circuitul cinematografic” – se arată în comunicatul de presă al Primăriei Zimnicea.

Potrivit Proiectului de hotărâre, adoptat în Consiliul Local Zimnicea, s-a aprobat asigurarea finanțării și a cheltuielilor pentru racordarea la utilităti ( energie electrică, apă, canalizare, gaze naturale, etc. ).

Consiliul local se obligă să asigure în condițiile legii suprafețele de teren necesare pentru organizarea santierului, iar după predarea amplasamentului si a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de 15 ani.

Conform ” Ordinului de începere a prestațiilor serviciilor de proiectare nr. 4324/DIC/09.10.2018 al Direcției de Investiții – Departamentul Învățământ și Cultură” s-a dispus începerea prestării serviciilor privind elaborarea studiului topografic, vizat OCPI, studiului geotehnic verificat la cerința AF, documentației pentru obținerea avizelor si acordurilor, stiudiul de fezabilitate conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de invesiții, finanțate din fonduri publice.
Prin acest ordin Primaria Zimnicea a fost informată ca are obligația de a preda documentația întocmită în termen de 45 zile.

Până vom vedea primul film pe marele ecran al Cinematografului din Zimnicea, vom urmări desfașurarea lucrărilor de reabilitare și modernizare într-un film real, românesc!

Țânțaru Marcela

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*