Drăgănești Vlașca, Botoroaga, Măldăeni, Blejești, Peretu și Troianul vor beneficia de cadastrare gratuită pentru clădiri și terenuri

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a derulat pe SEAP procedura de licitație pentru Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor pentru încă 194 de localități administrativ-teritoriale din întreaga țară, conform anunțului publicat pe site-ul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Prin Programul Operațional Regional (fonduri europene) – Proiectul major privind ’’ Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România’’, se finanțează serviciile de măsurători topografice și de înscriere a imobilelor în registrul național de carte funciară. De servicii gratuite pentru realizarea cărților funciare ale terenurilor intravilane și extravilane cât și a imobilelor aflate pe raza localităților respective, beneficiază 194 de comune din 36 de județe. În județul Teleorman pentru 6 localități a fost demarată procedura de atribuire: Blejești, Drăgănești Vlașca, Botoroaga, Măldăeni, Peretu și Troianul. Termenul de finalizare al acestor lucrări de măsurători cadastrale și de înscriere a imobilelor în registrul național de cadastru este de 24 de luni, iar bugetul alocat la nivel național de 202 300 056 de lei.
Liviana C.

1 comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*