Concurs pentru un post de referent la Primăria Roșiori de Vede

Primăria Municipiului Roşiori de Vede organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de referent IA din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei – Compartiment Evidența Persoanelor – structură aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Roșiori de Vede.
Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Roșiori de Vede, str. Dunării, nr. 58, în data de 21.10.2021 orele 10.00 (proba scrisă) și interviul în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei Municipiului Roşiori de Vede, Compartimentul Resurse Umane (cam 5) până la data de 11.10.2021 orele 16.30.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu completările şi modificările ulterioare.
Pentru ocuparea postului vacant de execuţie de referent IA, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011 cu completările şi modificările ulterioare.
Condiţii specifice:
– studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în specialitatea studiilor 6 ani și 6 luni ;
– cunoștințe operare pe calculator – nivel mediu – dovedite prin documente care să ateste deținerea competențelor specifice (certificat/diplomă/atestat) emise în condițiile legii.
Bibliografia se afişează la sediu şi pe site-ul Primăriei Municipiului Roşiori de Vede –www.primariarosioriidevede.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Roşiori de Vede, camera nr. 5 si la nr. de telefon 0247/466250, secretar de comisie Dumitrescu Silvia Raluca.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*