ANAF informează că sunt deductibile, în limita unei cote de până la 5%, cheltuielile sociale

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman amintește că cheltuielile sociale sunt deductibile în limita unei cote de până la 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii.

Intră sub incidenţa acestei limite următoarele:

1. ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarelepentru naştere, ajutoarele pentru proteze, ajutoarele pentru pierderi produse îngospodăriile proprii, ajutorarea copiilor din şcoli şi centre de plasament;

2. cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor unităţi aflate în administrarea contribuabililor, precum: creşe, grădiniţe, şcoli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive,cluburi, cămine de nefamilişti şi altele asemenea;

3. cheltuielile reprezentând: cadouri în bani sau în natură, inclusiv tichete cadou oferite salariaţilor şi copiilor minori ai acestora, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară,tichete culturale şi tichete de creşă acordate de angajator în conformitate cu legislaţia învigoare, contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariaţii proprii şi membrii lor de familie, precum şi contribuţia la fondurile de intervenţie ale asociaţiilor profesionale ale minerilor;

4. alte cheltuieli cu caracter social efectuate în baza contractului colectiv de muncă sau a unui regulament intern.

Cheltuielile efectuate în baza contractului colectiv de muncă ce intră subincidenţa art. 25 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal sunt cheltuielile de natură socială stabilite în cadrul contractelor colective de muncă la nivel naţional, de ramură, grup de unităţi şiunităţi, altele decât cele menţionate în mod expres în cadrul art. 25 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*