Termenul limită pentru depunerea a șapte declaraţii fiscale este 20 decembrie

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman reamintește contribuabililor că data de 20 decembrie 2019 este termenul limită de depunere a următoarelor documente:

– formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;

– formularul 112 “Declaraţie privind obligaţia de plată a contribuţiei sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;

– formularul 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”;

– formularul 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”;

– formularul 301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;

– formularul 307 “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”;

– formularul 311 “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;

”Calendarul obligaţiilor fiscale” este un instrument de informare a contribuabililor care cuprinde informaţiile detaliate privind toate termenele limită de declarare a obligaţiilor fiscale pentru luna decembrie 2019, conform prevederilor art.155 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Contribuabilii pot accesa „Calendarul obligaţiilor fiscale” la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2019.htm .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*