Activități de consiliere a elevilor în cadrul proiectului AVE susținut de ITM Teleorman

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman a desfășurat, începând cu luna aprilie 2019, acțiunea „Program educațional privind prevenirea în mediul lucrativ și consilierea profesională timpurie a elevilor din ciclul gimnazial” – Proiect AVE (“Asta Vreau Eu!”).

Acesta este un proiect educațional susținut de către Inspecția Muncii, care se adresează unui grup ţintă format din elevii înscrişi în ciclul gimnazial cu vârsta între 11 şi 15 ani.

În cadrul acestui proiect, Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman a organizat,  la  Școala Gimnazială Plosca și Școala Gimnazială Smârdioasa, sesiuni prin care au predat elevilor lecții despre modul în care pot avea grijă de ei înșiși și unii de ceilalți, precum și despre modul în care pot recunoaște pericolele. Desfăşurarea lecţiilor deschise-practice cu tematică de securitate şi sănătate în muncă privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, aplicarea măsurilor de prim-ajutor şi intervenţii în situaţii de urgenţă, au ca scop conștientizarea elevilor cu privire la riscurile generale și specifice la care pot fi expuși tinerii în mediul lucrativ.

Este bine cunoscut rolul educaţiei în dezvoltarea cunoştinţelor din domeniul sănătăţii şi integrităţii corporale pentru elevii integraţi în sistemul de învăţământ, aceasta fiind o primă etapă menită să informeze şi să conştientizeze formarea deprinderilor de securitate şi sănătate în muncă.

Luând în considerare faptul că în intervalul de vârstă 11-15 ani, al adolescenţei, pentru foarte mulţi dintre elevi se definesc opţiunile în ceea ce priveşte viitorul profesional, au fost organizate vizite la o fabrică de confecții și la o societate agricolă din zonă.

Ca urmare a predării modulelor educaţionale la clasă, elevii din cadrul unităţilor de învăţământ au realizat un concurs de creaţie artistică cu tematică din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, la care au participat cu desene și scenete, realizate pe baza cunoştinţelor acumulate.

La ședința de bilanț, au participat reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă  Teleorman, elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai agenților economici la care elevii au fost în vizită, fiind expuse concluziile privind activitatea educațională desfășurată în cadrul proiectului “AVE – Asta Vreau Eu ! ”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*