Sectorul energetic, în vizorul ITM Teleorman

Sectorul energetic reprezintă infrastructura strategică de bază a economiei naționale, pe care se bazează întreaga dezvoltare a țării. În același timp, energia reprezintă o utilitate publică cu un puternic impact social.
Activitățile din sectorul energetic, prin complexitatea și riscurile specifice, sunt, la nivel european, activități în care afecțiunile suferite de lucrători ca urmare a accidentelor de muncă tind să fie mult mai grave decât în alte sectoare ale economiei naționale, de cele mai multe ori accidentele soldându-se cu pierderea vieții lucrătorilor.
În cadrul acțiunii nr. 14 din Programul de acțiuni al Inspecției Muncii pe anul 2019, Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman a verificat în luna septembrie 2019, 4 unități care desfășoară activități de transport și distribuție energie electrică, pe teritoriul județului Teleorman.
Au fost constatate 5 neconformități și s-au stabilit 5 măsuri de remediere a deficiențelor respective.
Neconformitățile constatate au fost:
– programul de instruire testare întocmit la nivel de unitate cuprindea numai precizări privind instruirea periodică a personalului, fără a se face referire la instruirea introductiv generală, instruirea la locul de muncă și testări, precum și pentru instruirea personalului din întreprinderi sau unități din exterior care desfășoară activități în unitatea proprie – personal delegat, elevi, studenți în practică profesională, etc. – deficiența s-a constatat la 3 dintre unitățile controlate;
– lipsa dotării cu curelușe de fixare a căștii de protecție la doi membri ai unei formații de lucru ce desfășura lucrări de revizie la un transformator electric din cadrul stației electrice SYBETRA 110/20Kv Turnu Măgurele;
-deficiențe în completarea buletinelor de încercare emise de Laboratorul PRAM și lipsa semnăturii de luare în primire a echipamentului electroizolant verificat PRAM de către electricienii beneficiari;
Până la această dată au fost primite adrese de realizare a măsurilor stabilite de la unitățile controlate, urmând ca în luna noiembrie 2019, ITM Teleorman să verifice modul de realizare a măsurilor stabilite.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*