463 locuri de muncă vacante în judeţul Teleorman

Din declaratiile agenților economici privind locurile de muncă vacante, la data de 20 iunie 2019, în evidentele A.J.O.F.M. Teleorman sunt înregistrate 463 locuri de muncă vacante.
Din cele 463 locuri de muncă, 48 sunt pentru persoanele cu studii superioare, 213 pentru persoanele cu studii medii, 117 pentru muncitori calificați si 85 pentru muncitori necalificați.
Profesiile, meseriile sau ocupațiile în care agenții economici din judetul Teleorman oferă locuri de munca sunt : inginer mecanic, inginer automatist, inginer electrotehnist, inginer in industria alimentara, inginer textile si pielarie, inginer electromecanic, proiectant inginer, contabil, medic veterinar,electrician de întretinere și reparații, sudor, tâmplar, stivuitorist, tinichigiu, lăcatuș mecanic, laborant chimist, lucrător comercial, șofer autocamion/mașină mare, șofer de autoturisme și camionete, muncitori necalificați, etc.
Pentru mai multe detalii, persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot accesa https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Teleorman.
Reamintim agenţiilor economici că au obligaţia, conform prevederilor Legii nr. 76/2002, modificată şi completată, să comunice agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au sediul, respectiv domiciliul, locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora.
Pentru a comunica locurile de muncă vacante, agenţii economici pot depune formularul ANEXA 1A, la sediul agenţiilor locale/punctelor de lucru sau transmite prin fax: 0247/311.164 şi e-mail: ajofm@tr.anofm.ro.
În situaţia în care agenţii economici au ocupat locurile de muncă declarate vacante, au obligaţia să anunţe ocuparea acestora în termen de o zi, prin depunerea formularului ANEXA 1B, la datele de contact menţionate mai sus.
Pentru informaţii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa, de luni până joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, Agenţiilor locale/Punctelor de lucru, din raza de domiciliu .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*