Sprijin financiar de 1000 euro/ha pentru cultivatorii de usturoi

Cultivatorii de usturoi vor primi , din acest an, sprijin financiar de 1000 euro/hectar. Schema de ajutor de minimis  se desfășoară pe 0 perioada de 3 ani, respectiv 2019-2021, iar sprijinul financiar se calculează proportional cu suprafața de pe care s-a obținut 0 cantitate minima de 3000 kg/ha. Bugetul pentru anul 2019 este de 2.000.000 euro (9.300.000 lei) și se aprobă anual.
Cererile se depun la Direcția  Agricolă, până la data de 15 mai, inclusiv.
Beneficiarii pot fi producători agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător, producători agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008 sau producători agricoli persoane juridice.
Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulativ:
a) să dețină 0 suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp;
b) să obțină 0 producție de minim 3 kg usturoi/10 mp;
c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi în anul de cerere.
d) să facă dovada producției realizate prin documente justificative.
Valorificarea producției se face în perioada 1 iulie – 29 noiembrie, inclusiv, iar documentele justificative (bonul fiscal/factura/fila/filele din canetul de comercializare) care  atestă comercializarea producței de usturoi valorificate în anul 2019, se depun la Direcția Agricolă până la data de 29 noiembrie, inclusiv.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*