Consiliul Județean Teleorman asigură cofinanțarea unui proiect pentru consolidarea rețelei de asistenți maternali

Consiliul Județean va asigura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman suma de 703.079,70 lei din valoarea finanţării nerambursabile solicitate de autoritatea finanțatoare a proiectului ce vizează consolidarea rețelei de asistenți maternali profesioniști.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman a fost cooptată ca partener în proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” depus de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în cadrul apelului non-competitiv „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”.

Finanțatorul proiectului este Ministerul Fondurilor Europene prin Programul Operațional Capital Uman și propune implementarea de activități ce privesc dezvoltarea de instrumente, proceduri, mecanisme noi de formare a asistenților maternali, îmbunătățirea nivelului de competențe al acestora, dar și asigurarea necesarului de resurse umane prin identificarea asistenților maternali activi în rețeaua actuală și recrutarea persoanelor interesate să aibă această profesie.

„Închiderea centrelor de plasament trebuie obligatoriu însoțită de dezvoltarea și întărirea serviciilor de prevenire a separării copiilor de familie, la nivelul fiecărei comunități. România și-a luat angajamentul să asigure trecerea de la instituții de tip rezidențial la servicii comunitare, iar extinderea rețelei de asistență maternală este una din direcțiile pe care trebuie să le exploatăm și astfel, suntem extrem de bucuroși să acordăm sprijin DGASPC Teleorman, partener în acest proiect. Dezvoltarea de noi servicii trebuie să aibă la bază nevoile specifice identificate pentru fiecare copil și familia acestuia. În Teleorman, progresele sunt evidente și reforma trebuie susținută și continuată”, a spus Dănuț Cristescu, președintele Consiliului Județean Teleorman.

Prin intermediul proiectului, DGASPC Teleorman va extinde actuala rețea de asistenți maternali profesioniști cu 40 de persoane și va susţine programul de formare profesională continuă atât a asistenților maternali cât și a personalului specializat din cadrul instituţiei, în perioada 2018-2023, proiectul derulându-se pe parcursul a 5 ani.

Proiectul va beneficia de un buget de 35.153.568,70 lei, iar Consiliul Judeţean Teleorman va contribui cu suma de 703.079,70 lei, la cheltuielile totale ale proiectului.

În prezent, DGASPC Teleorman dispune de 200 posturi de asistenți maternali prevăzuți în statul de funcții, din care sunt activi 191 de asistenți maternali, care îngrijiesc de 350 de copii.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*