ITM verifică activitatea la instalațiile de umplere a buteliilor cu G.P.L.

Această acțiune națională în domeniul securității și sănătății în muncă se va desfășura în luna martie 2019.
Obiectivele acţiunii sunt:
• Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătaţii lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în instalaţii de umplere a buteliilor cu gaz petrolier lichefiat;
• Stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori şi lucrători, a prevederilor actelor normative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în scopul prevenirii producerii evenimentelor în timpul desfăşurării activităţilor la locurile de muncă şi posturile de lucru;
• Colectarea şi centralizarea datelor necesare elaborării rapoartelor naţionale referitoare la stabilirea măsurilor necesare pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în instalaţii de umplere a buteliilor cu gaz petrolier lichefiat.
Deși exploziile și incendiile nu constituie cauzele cele mai frecvente ale accidentelor de muncă, consecințele acestora sunt dramatice în ceea ce privește pierderile de vieți omenești și prejudiciile economice.
Considerentele umanitare sunt evidente, deoarece exploziile și incendiile pot provoca răniri extrem de grave și decese, iar consecințele economice reies din studiile consacrate costurilor reale ale accidentelor, care pot afecta considerabil profiturile întreprinderilor.
Gazul petrolier lichefiat este clasificat ca periculos în conformitate cu Regulamentul 1272/2008 (CLP), fiind un gaz extrem de inflamabil, aflat sub presiune, care poate forma împreună cu aerul amestecuri explozive.

În cadrul acestei acțiuni naționale, Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman va verifica îndeplinirea următoarelor aspecte:
• Existența autorizației de funcționare dpdv al SSM.

• Existența instrucțiunilor proprii de securitatea muncii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, inclusiv procedura de eliminare a stării de pericol grav și iminent de accidentare.

• Obligaţia angajatorilor de a evalua riscurile specifice de accidentare şi îmbolnăvire profesională, luând în considerare riscurile generate de atmosferele explozive, şi anume:
–probabilitatea producerii şi persistenţei atmosferelor potenţial explozive;
–probabilitatea prezenţei şi activării surselor de aprindere şi a declanşării incendiului;
–utilajele, substanţele folosite, procesele şi posibilele lor interacţiuni.

• Dacă angajatorul a asigurat o instruire adecvată în domeniul SSM, cu precădere o instruire cu privire la protecția împotriva exploziilor.Asigurarea echipamentului individual de protecție(din materiale care nu produc descărcări electrostatice, ce pot aprinde atmosferele explozive).
• Verificarea instalațiilor care funcţionează în mediu potenţial exploziv, conform reglementărilor legale în vigoare. Activitatea de umplere a buteliilor se efectuează numai de către persoane juridice autorizate pentru această activitate. Supravegherea tehnică la umplere a buteliilor, compusă din triere, umplere şi verificare după umplere a buteliilor trebuie realizată numai de către personalul autorizat de către ISCIR, ca “îmbuteliator fluide sub presiune”. La buteliile fără gardă de protecţie, manipulate manual, este obligatorie montarea prin înfiletare a capacului de protecţie. Trebuie realizată semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă, inclusiv semnalizarea locurilor unde pot aparea atmosfere explozive. Transportul buteliilor se va efectua numai cu mijloace de transport construite şi echipate în conformitate cu reglementările legale privind transportul mărfurilor periculoase, respectându-se prevederile ADR/RID.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*