Învățământul dual – provocări şi perspective -7 decembrie 2018

Învăţământul dual se organizează pentru dobândirea de cunostinţe, deprinderi si competenţe, preponderent pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru calificări profesionale de nivel 3, 4 si 5, conform Cadrului naţional al calificărilor. Dezvoltarea competențelor cheie este abordată în contextul formării profesionale.
Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional si tehnic cu următoarele caracteristici specifice:
a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori si parteneri de practică;
b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat si a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;
c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.
Învățământul dual îndeplineste următoarele cerinţe:
a) existenţa contractului de parteneriat încheiat între unul sau mai mulţi operatori economici sau între o asociaţie /un consorţiu de operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară, contract care stabileşte condiţiile de colaborare, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi costurile asumate de parteneri;
b) existenţa contractului individual de pregătire practică, încheiat între elev, respectiv părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor, operatorul economic şi unitatea de învăţământ, contract care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor; c) existenţa autorizării/ acreditării operatorilor economici implicaţi în formarea profesională prin învăţământul dual.

Instituția Prefectului – Județul Teleorman organizează în data de 7 decembrie 2018, începând cu ora 10:00, în sala mare de ședințe din sediul Palatului Administrativ,
Întâlnirea ce are ca scop promovarea învățământului dual în rândul factorilor interesați, dar și consultarea acestora cu privire la adoptarea celor mai bune soluții pentru creşterea contribuţiei învăţământului dual, ca formă de organizare a învățământului profesional şi tehnic, la dezvoltarea socio-economică la nivel naţional, regional şi local, prin efortul conjugat al tuturor partenerilor sociali.
La întâlnire vor fi prezenți Ionel Florian Lixandru – Secretar de Stat în Ministerul Educației Naționale,  Dalia-Maria Mircea-Dărămuș – Director Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic,  Liviu Pop – Președinte Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Senatul României,  Violeta Răduț – deputat de Teleorman, Florinel Dumitrescu – Prefectul județului,  Ionel Dănuț Cristescu – Președintele Consiliului Județean Teleorman,  Valeria Gherghe – Inspector Școlar General, reprezentanți ai autorităților locale din cele 5 municipii și orașe, agenți economici și directori ai unităților de învățământ care școlarizează elevi în învățământul profesional și tehnic, informează printr-un comunicat de presă, trimis redacției, Cancelaria Prefectului Teleorman.
Marcela Tânțaru

Distribuie prietenilor tai...Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Fii primul care comentează

Lasă un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*